Обща информация

Кои сме ние

„Булармекс-ИК” АД е водещ български производител на арматура за високо и средно налягане с приложение в конвенционалната и атомна енергетика и в други индустрии. Проектираме, произвеждаме, доставяме и сервизираме арматура от 1999г. Нашият производствен опит е базиран на най-добрите световни практики, в основата са му традициите на чешкото арматуростроене.

Компанията разполага с модерна производствена база, оборудвана с последно поколение високотехнологични металообработващи машини с цифрово-пограмно управление, заваръчни роботи и изпитателни стедове. Разполагаме със специализирани инструменти и приспособления, необходими за производството, изпитването и сервиза на произвежданата арматура.

През годините ни фирмата ни е защитила всички необходими сертификати, гарантиращи качество на процесите и продуктите ни. Успешно сме интегрирали Система за управление на качеството и опазване на околната среда (EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015).

Производството ни е специално, а произвежданите продукти са класифицирани според директивата PED 2014/68/EC като съоръжения под налягане. Спрямо изискванията и критериите на CE 1853, компанията ни е защитила и притежава най-високия модул „Н”, гарантиращ пълно осигурявана на качеството.

Заваръчните ни процеси в производството са валидирани със сертификат EN ISO 3834-2.

Нашите продукти са изпитани и притежават удостоверение за сеизмична устойчивост в съответствие с НП-068-05 и покриват категория на сеизмичност II и клас на безопасност III, което ги прави приложими до втори кръг на атомните централи.

Продукти

       

В основната ни производствена програма е арматурата за високо налягане от ковани корпуси и с дизайн на самоуплътняващ капак. Това са спирателни вентили V46.2 и регулиращи вентили V40.2, с размери от DN10 ÷ DN65 и налягания до PN400, манометрични вентили V46.0 (КиП) с размери от  DN8 ÷ DN15 и налягания до PN250, обратни клапи тип Piston Z15.1 с размери от DN10 ÷ DN65 и налягания до PN400,  обратни клапи тип Swing  L10 с размери от DN65 ÷ DN300 и налягания до PN400, както и  шибъри S43 с размери от DN65 ÷ DN300 и налягания до PN400.

            В складовете ни поддържаме постоянни количества от ковани заготовки за нашите продукти от  2 въглеродни, 5 легирани и 2 неръждаеми стомани. Това ни позволява да предлагаме кратки срокове за производство на нашите Клиенти.

Разполагаме с налични резервни части за цялата гама произвеждана от нас арматура. Това ни прави изключително гъвкави в решаването на проблеми при нашите партньори, както и предлагаме изключително кратко време за реакция. Експресната доставка на резервни части в следгаранционното обслужване на нашата арматура, е едно от ключовите предимства на нашата Комапния.

Услуги и сервизна дейност

Компанията ни разполага със собствен сервиз. Като продължение на производствените практики и сервизът ни се развива, следвайки най-модерните световни тенденции.

Предлагаме цялостни решения на нашите Клиенти, които могат да бъдат на етап проучване, проектиране, ремонт и преработка на съществуваща арматура.

Компанията ни разполага със солидна експертиза в прилагането на нестандартни технически решения, свързани с  реализирането на бай-пасни връзки, изработка на различни удължители, изработка на нестандартни краища за заварка, механично присъединяване на различни видове и марки електро задвижвания и други технически решения.

Нашите сервизни инженери притежават експертизата и могат да дадат технически предложения при избор на арматура, при подбор на електро задвижване, да сътрудничат при решаване на конкретни технически проблеми.

Компанията ни е оторизиран сервиз на водещи европейски производители на електро задвижвания.   

Референции

Непрекъснатото развитие и постигнати резултати на „Булармекс-ИК” АД през последните 20 години, се оценява все повече от нашите партньори и клиенти.

Показателно за присъствието и значението на „Булармекс-ИК” АД на българския пазар са положителните референции, с които Комапнията разполага в лицето на АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Марица Изток” 2. Тези два наши партньора са стожерите на българската енергетика, осигуряващи повече от половината на произвежданата електроенергия в страната.

Компанията ни все по-успешно се утвърждава като надежден доставчик на арматура в Европа. Продуктите ни се използват в редица енергийни предприятия в Чехия, Словакия, Румъния, Турция, Финландия, Русия, Италия, Македония.

Като естествено развитие на бизнеса на Компанията, в момента Булармекс-ИК АД разполага с изключителни представителства в 6 европейски страни – Румъния, Турция, Словакия, Швеция, Испания и Русия. Това е отлична референция за високата добавена стойност на произвежданите продукти в „Булармекс-ИК” АД.