Обща информация

Кои сме ние

Булармекс-ИК АД е основана през 1999г. и е с двадесет и пет годишен опит в проектирането, производството, доставките и сервиза на  промишлена и енергетична арматура. Произвежданата гама от спирателна, регулираща и предпазни арматури с ръчно, електро и пневмо управление е от ковани и ляти въглеродни, легирани и неръждаеми стомани, използвани в класическата и ядрена енергетики. Фирмата ни е единствен производител в България, чиито продукти са в съответствие с изискванията на европейската общност за съоръжения под налягане и е с внедрена система за управление на качеството.

Стратегическата визия на Булармекс-ИК АД е да се утвърди като сигурен и надежден партньор на български инженерингови и монтажни компании, работещи в електроенергийните дружества и в АЕЦ “Козлодуй” при изграждането на новите й ядрени мощности, както и в  региона.

Булармекс-ИК АД разполага с  климатизирани производствени помещения и складова база, разположени общо на площ от 6000m². Машинният парк на Компанията ни включва последно поколение стругове и фрези с цифрово-програмно управление, заваръчни роботи и полуавтомати за заваряване и наваряване на корпусни детайли, седла, клинове, винтове и други детайли; електросъпротивителни пещи за термообработка на произвежданите и заваряваните детайли; стендове за хидравлични изпитания на пълната гама произвеждани арматури. Създадена е постоянна двусменна организация на труд. Инженерният състав на Компанията е с добре обучени специалисти, а машинните ни работници са с дългогодишен опит в производството на енергетични арматури.

 

В Булармекс-ИК АД е внедрена Система за управление на Качеството. Съвременната ERP система управлява процесите и отразява ежедневните дейности в различните бизнес области на Компанията – от офертата и поръчката за производство, през производствените карти, до експедицията на готова продукция и фактурата за осъществена продажба. Продуктите на Булармекс-ИК АД притежават СЕ маркировка, притежавайки сертификат 1853-PED -014217/FU2 с най-висок модул „Н”, гарантиращ пълно осигуряване на качеството на процеса от проектиране до производство и сервиз; както и  ISO9001:2015; ISO3834-2; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

 

Произвежданите арматури за ядрената  енергетика притежават протоколи от изпитания за сеизмоустойчивост в съответствие с НП-068-05 съответстващи на I-ва  категория за сеизмоустойчивост.

Продукти

Продуктовата гама на Булармекс-ИК АД включва вентили, шибъри, обратни клапи от ковани стомани с размери от DN8 до DN300, за налягане до 42MPa и температури до 650°С. Фирмата ни произвежда и предлага арматури с приложение:  

-ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА: силфонни вентили спирателен и регулиращ тип А10/А11 с размери от DN10÷100мм и за налягане до Pw 20МРа; силфонни вентили тип КиП A10.0 с размери DN8÷15мм и за налягане до Pw 20МРа; обратни клапани тип А30 с размери DN10÷100мм; шибъри с размери тип А00 DN65÷300мм и налягане до Pw 20MPa и обратни клапи тип А43с размери DN65÷300мм  и за налягания до Pw 20MPa.

-КЛАСИЧЕСКА ЕНЕРГЕТИКА:

Вентили спирателни и регулиращи тип V46.2/V40.2 с размери от DN10÷65мм и за налягане до PN42МРа; възвратни клапани тип Z15.1 от DN10÷65мм и за налягане до PN42 МРа; шибъри тип S43 от DN50÷300мм и за налягане до PN42МРа; Обратни клапи тип L10.2 от DN50÷300мм и за налягане до PN42 МРа.

Арматури от ляти въглеродни, легирани и неръждаеми стомани: шибъри тип S38 от DN50÷300мм и за налягане до PN10 МРа; обратни клапи тип L10 от DN50÷300мм и за налягане до PN10 МРа.

Нашите придимства

Конкурентни предимства на арматурите ни са: надежност при работа; ремонтнопригодност (ремонт на арматурата без отстраняване от тръбопровода);  нисък въртящ момент; дълъг живот в работни цикли; съвременен дизайн; конкурентни цени; собствен сервиз с постоянни складови наличности на необходимите резервни части. Постоянната складова наличност от заготовки за арматурите ни от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани ни позволява да предлагаме кратки срокове на производство и доставки, както и бърза реакция при възникнали технически проблеми при осъществяването на гаранционния и следгаранционен сервиз.

Партньори

Компанията ни е изградила  партньорски взаимоотношения с водещи инженерингови и ремонтни компании в ядрената индустрия:

„Джи Си Ар” АД - България

„Риск Инженеринг” АД - България  

„Брайт Инженеринг” ООД - България

„Атоменергоремонт” ЕАД - България

ES Group Europe - Чехия

 

Референции

AES Гълъбово H V 2 лого

Armatury Group H V 4 лого

IBC Praha H V 7 лого

Сименс Енерджи H V 9 лого

АЕЦ Козлодуй H V 1 лого

Mostro H V 3 лого

Sitan Grup H V 13 лого

Атоменергоремонт H V 5 лого

Дитсман Енергоремонт Холдинг H V 8 лого

Лукойл H V 11 лого

Провадсол H V 12 лого

РИСК Инженеринг H V 6 лого