Наши партньори

Компанията ни е изградила  партньорски взаимоотношения с водещи инженерингови и ремонтни компании в ядрената индустрия:

„Джи Си Ар” АД - България

„Риск Инженеринг” АД - България  

„Брайт Инженеринг” ООД - България

„Атоменергоремонт” ЕАД - България

ES Group Europe - Чехия