Наши клиенти

Булармекс-ИК АД успешно продава своята продукция на българския и чуждестранен пазар от 1999г. През последните 20 години Компанията ни успешно привлича все повече нови клиенти, доверяващи се на нашия професионализъм и дългогодишен опит.

  Основните клиенти в страната ни са стожерите на българската енергетика - АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток II, AES ТЕЦ Марица изток I.

На външния пазар Булармекс-ИК АД е добре познат и успешно продава своята енергетична арматура в Чехия, Словакия, Румъния, Турция, Русия, Финландия и други европейски страни.