Булармекс-ИК

„Булармекс-ИК” АД е водещ български производител на арматура за високо и средно налягане с приложение в конвенционалната и атомна енергетика и в други индустрии. Проектираме, произвеждаме, доставяме и сервизираме арматура от 1999г. Нашият производствен опит е базиран на най-добрите световни практики, в основата са му традициите на чешкото арматуростроене.

Компанията разполага с модерна производствена база, оборудвана с последно поколение високотехнологични металообработващи машини с цифрово-пограмно управление, заваръчни роботи и изпитателни стедове. Разполагаме със специализирани инструменти и приспособления, необходими за производството, изпитването и сервиза на произвежданата арматура.

През годините ни фирмата ни е защитила всички необходими сертификати, гарантиращи качество на процесите и продуктите ни. Успешно сме интегрирали Система за управление на качеството и опазване на околната среда (EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015).

Производството ни е специално, а произвежданите продукти са класифицирани според директивата PED 2014/68/EC като съоръжения под налягане. Спрямо изискванията и критериите на CE 1853, компанията ни е защитила и притежава най-високия модул „Н”, гарантиращ пълно осигурявана на качеството.

Заваръчните ни процеси в производството са валидирани със сертификат EN ISO 3834-2.

Нашите продукти са изпитани и притежават удостоверение за сеизмична устойчивост в съответствие с НП-068-05 и покриват категория на сеизмичност II и клас на безопасност III, което ги прави приложими до втори кръг на атомните централи.