Сервиз - ядрена и класическа енергетика

Компанията ни разполага със собствен сервиз. Като продължение на производствените практики и сервизът ни се развива, следвайки най-модерните световни тенденции.

Предлагаме цялостни решения на нашите Клиенти, които могат да бъдат на етап проучване, проектиране, ремонт и преработка на съществуваща арматура.

Компанията ни разполага със солидна експертиза в прилагането на нестандартни технически решения, свързани с  реализирането на бай-пасни връзки, изработка на различни удължители, изработка на нестандартни краища за заварка, механично присъединяване на различни видове и марки електро задвижвания и други технически решения.

Нашите сервизни инженери притежават експертизата и могат да дадат технически предложения при избор на арматура, при подбор на електро задвижване, да сътрудничат при решаване на конкретни технически проблеми.

Компанията ни е оторизиран сервиз на водещи европейски производители на електро задвижвания.