Означаване на арматурата

oznachavane

1 - Типово обозначение

S43 - Шибър 

L10 - Обратна клапа

V46.2, V40.2, V46.0 - Вентил 

Z15.1, Z15.2 - Обратен клапан

 

2 - Направление на потока:

1 - право

2 - ъглово

8 - комбинирано

3 - Присъединяване:

1 - фланцово

2 - чрез заварено челно съединение ("butt weld")

3 - чрез заварено съединение с припокриване ("socket weld")

5 - резбово

6- комбинирано (1-2)

 

4 - Способ за управление:

1 - чрез ръкохватка (ръчно колело)

2 - чрез цилиндрична предавка

3 - чрез електропривод

4 - пневматично или хидравлично

5 - чрез права дистанционна връзка

6 - чрез конична предавка

7 - автоматично

8 - подготвен за привод

 

5 - Материал на корпуса:

A - 1.0425;  E - 1.0460;  F - 1.7380;  G - 1.7335;  J - 1.4541

K - 1.5415; L - 1.7715; N - 1.4903

 

6 - Номинално (условно) налягане -PN

 

7 - Номинален (условен) диаметър -DN