Обратни клапи

Обратна клапа L10

Обратни клапи тип Swing за високо налягане L10 самоуплътняващ капак от DN50-300 и PN63-420 и работна температура до 600°C. Отговаря на изискванията на европейска директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане