Обратни клапани

Обратни клапи Z15.1 и Z15.2 тип Piston (плужкови)

Обратни клапани Z15.1, Z15.2. Самоуплътняващ капак от DN10-65 и работна температура до 600° . Отговарят на изискванията на европейска директива 2014/68/EU.