Складово стопанство

Компанията разполага с модерен склад, разположен на повече от 1000 m² покрита площ. Складовото стопанство е изградено на няколко нива, като всички резервни части и детайли, необходими за производството на вентили и шибъри, както и готовата продукция, са разположени в съответствие със специална адресна система. Управлението на процесите в склада на Компанията са напълно интегрирани и заложени във фирмената ERP система.