Производствени процеси

Компанията произвежда и обработва всичките детайли, необходими за предлаганата в портфолиото арматура. Бизнес моделът на фирмата обхваща процесите от оферирането, през
проектирането, производството, изпитването, инсталирането и сервиза на арматурата. Всички процеси са разписани и се изпълняват според заложената логика във фирмената ERP система.

Производството на арматура се осъществява чрез производствени карти, с помощта на които се проследява жизнения цикъл на всяка част и всеки детайл в производството.

Чрез интегрираната ERP система се извършва мониторинг в реално време на всеки производствен процес, който в последствие може да се анализира и подобри.