Машинно оборудване

Машинният парк на „Булармекс-ИК” АД е съвременен и изцяло съобразен с производствената програма и техническите нужди на Компанията. Детайлите за вентилите и шибърите ни, се произвеждат на най-ново поколение стругови и фрезови машини с ЦПУ, оборудвани със специфични индексиращи устройства и специални приспособления.

Фирмата разполага с модерен заваръчен участък, оборудван с три заваръчни стенда и две термо пещи. 

Изпитанията на произведените вентили и шибъри се извършва на 4 стенда, което гарантира 100% контрол и изпитване на готовата продукция.

Има изградена съвременна лаборатория за контрол на качеството на произвежданите детайли, оборудвана с апаратура за контрол на заваръчните шевове, измерване грапавостта на обработените повърхнини и други специфични уреди и измервателни средства.