Бизнес модел на компанията

Булармекс-ИК произвежда арматура по индивидуални клиентски проекти. Вентилите и шибърите, които Компанията ни предлага, са с приложение в различни области със специфични изисквания и често при тежки условия на експлоатация. 

Произвежданата от Булармекс-ИК арматура е с широко приложение в различни индустрии и промишлености. Вентилите и шибърите ни се използват за различни работни среди, както при конвенционални, така и при специфични условия на  експлоатация.

Цялото това многообразие в приложението на арматурата ни е фокусирано единствено към удовлетворяване на различните клиентски нужди и потребности.

Компанията управлява бизнеса си изключително по модела „Инженеринг и производство по поръчка на Клиента”.

Високото качество на продуктите ни е в резултат на 20 годишния ни производствен опит, както и използването на най-добрата световна практика. При всеки нов проект, ние стъпваме на наши стандартни конструкции арматура, но съобразени със специфичните клиентски нужди – област на приложение, избор на материал за конкретни условия и среда на експлоатация, нестандартно присъединяване към тръбопроводи и много други. Вентилите и шибърите ни, произведени по конкретен проект, се превръщат в строго клиентски изделия. Булармекс-ИК предлага индивидуални решения и специален подход в задоволяването на различните клиентски потребности.

По-голямата част от производството на детайли за нашата продукция е унифицирано. Произвеждаме и поддържаме на склад обработени корпуси, цели сглобени единици, полузавършени вентили и шибъри, както и множество резервни части за тях. 

Благодарение на този подход и инвестициите в складови наличности, срокът за производство на специфични клиентски вентили или шибъри е много кратък. Това е наше изключително конкурентно предимство.